سجاده فرش طرح گلدیس

تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500
  رنگ ها : گردوئی