سجاده فرش طرح پرديس

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي ، سبز ، قرمز

سجاده فرش طرح ميعاد دو گل

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي ، سبز ، زرشکي ، لاکی و آبی

سجاده فرش طرح معراج

  تراکم : 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500
  رنگ ها : زرشکي ، لاکي ، سبز ، آبي

سجاده فرش طرح معراج دو

تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500شانه
  رنگ ها : سبز، گردویی

سجاده فرش طرح معراج بدون ترنج

  تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500
  رنگ ها : لاکی

سجاده فرش طرح گلدیس

تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500
  رنگ ها : گردوئی

سجاده فرش طرح ميعاد تک گل

  تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي ، سبز ، لاکي ، زرشکي ، آبي

زیر مجموعه ها

سجاده فرش طرح پردیس

سجاده فرش طرح معراج

سجاده فرش طرح معراج بدون ترنج

سجاده فرش طرح میعاد تک گل

سجاده فرش طرح میعاد دو گل