تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي ، سبز ، زرشکي

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي

  تراکم : 1000
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : لاکي

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : سبز

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي

زیر مجموعه ها

سجاده فرش طرح گنبد

سجاده فرش طرح مناره

سجاده فرش طرح بوستان

سجاده فرش طرح ياسين

سجاده فرش طرح ریزماهی

سجاده فرش طرح محراب