تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : آبي

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها :  لاکي ، گردويي ، آبي

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي

سجاده فرش طرح مصباح

تراکم : 2200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 700 شانه
  رنگ ها : سبز، گردویی

  تراکم : 1000 و 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : گردويي

سجاده فرش طرح شبنم

 تراکم : 2100
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 700 شانه
  رنگ ها : سبز، گردویی

  تراکم : 1200
  کيفيت : اکريليک - 100 درصد
  شانه : 500 شانه
  رنگ ها : سبز ، آبي

زیر مجموعه ها

سجاده فرش طرح شمس

سجاده فرش طرح گلریز

سجاده فرش طرح تشریفاتی

سجاده فرش طرح ستاره

سجاده فرش طرح افشان